Klinik Hakkında
08 Kasım 2023

Üroloji Kliniğimiz; Kliniğimizde gelen hastaların üroloji sorunları teşhis ve tedavisi imkanı sunmaktadır. Polikliniğimize 1 tane Üroloji Uzmanı bulunmakta ve Üroloji Polikliniği ve Üroloji Servis bulunmkatadır. 

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Üroloji kliniğimizde erkek ve kadında üriner sistemden (böbrek, pelvis, üreter, mesane ve üretra), erkekte üreme sisteminden (prostat, ), adrenalden (böbrek üstü bezi) ve retroperitonel bölgeden kaynaklan iyi ve kötü huylu tümörlerin, kistik kitlerin, doğumsal bozuklukların, enfektif hastalıkların, nörolojik, travmatik ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı gelişen ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.