İstenmeyen Olay Değerlendirme Ekibi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzm.

Genel Cerrahi

2

Mehmet KAYFECİ

ŞEF

İdari ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

Özgül ŞAHİN

Kalite Yön. Direkt.

Kalite Birimi

5

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hiz.

 

 

Ekibin Sorumlulukları                                                                 

İstenmeyen olay bildirimleri ekip tarafından değerlendirilerek, düzeltici-önleyici faaliyet çalışmaları başlatılır, ardından Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi ve/veya ilgili komiteye gönderilir.

İlgili komite ve/veya sorumluları olayı incelemeye alır. Olayın sebep ve sonuçlarını araştırarak değerlendirilir ve olay bazında kök neden analizlerini yapar. Kök neden analizi yapılan olaylar hakkında yapılan düzeltici-önleyici çalışmalar hakkında düzenlemeler yapılır. Gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyet hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilir.

Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınarak ve düzenli aralıklarda, birim sorumluları ile yapılan toplantılarda çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulur.