Hasta Güvenliği Komitesi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

2

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

Özgül ŞAHİN

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

5

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri Sor.

6

Sevilay MUTLU

Hemşire

Eğitim/Enf. Hemşiresi

7

Kadir AKCAN

Pratisyen Hekim

Acil Servis Sor. Hekimi

8

Ramazan GÜL

Sürekli İşçi

Bilgi İşlem Sor

9

M.Muhsin ALTINOK

Psikolog

Hasta Hakları Birim Sor.

10

Aziz ALTINÖZ

Eczacı

Eczane

11

Mehmet KOCAMEN

Laboratuvar Teknisyeni

Laboratuvar Hizmetleri

12

Şerife ARI

Paramedik

Acil Servis Sor. Hem.

13

Meryem BULUT

Hemşire

Çocuk ser.sor.

14

Ayşe ÖZ

Hemşire

Palyatif Ser. Sor.

15

Habibe KATAR

Ebe

Kadın hast.doğum ser.sor.

16

Ayşe SEZEK YILMAZ

Hemşire

Ameliyathane Sor.


Komitenin Görevleri:

1-Güvenli ilaç uygulamalarını sağlar.

 

 

2-Hasta güvenliği komite üyeleri çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının olmasını sağlar.

3- Radyasyon güvenliğini sağlar.

4- Güvenli cerrahi uygulamalarını sağlar.

5-Tıbbi cihaz güvenliğini sağlar.

6- Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlar. 

7- Düşmelerden kaynaklanan risklerinin azaltılmasını sağlar.

8- Transfüzyon güvenliği sağlar.

9- Hastanın hizmet aldığı tüm süreçlerde hasta mahremiyetini sağlar.

10- Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesini sağlar.

11-Hastaların Hastanemizde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz.

12-Hastaların Güvenli transferi,’Hastaların Güvenli Transferi Talimatı’na gore sağlanmaktadır. 

13-Hastalarımızın hastanede bulundukları sure içinde maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programında”  ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, “El Hijyeni Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. 

14- Laboratuvarlar hasta güvenliğini doğrudan etkileyen öneme sahiptir. Laboratuvar sürecini preanalitik, analitik ve postanalitik olmak üzere üç evreye ayırırsak, yapılan çalışmalarda hasta güvenliğini etkileyen laboratuar hatalarının en çok preanalitik dönemde (%70) yapıldığı görülmektedir. Bu bilgi ışığında hastanemiz laboratuvar süreçleriyle ilgili önlemleri alarak laboratuar hatalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

15-Hasta güvenliği konusunda plan hazırlar.

16-Hazırlanan planın onaylanmasından sonra, hasta güvenliği yönetimi uygulamaları konusunda gerekli çalışmaları başlatır.

17-Hasta güvenliği uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlar.

18-. Hasta güvenliği için yapılan çalışmaları değerlendirir ve tespit edilen eksikliklere yönelik girişim planlanır.

19- Alınan toplantı kararlarını kalite birimine iletir.

20- Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatır ve takip edilir.

21- Kurumun hasta güvenliği çalışmalarına ilişkin kayıtlarını tutar. Uygulama sonuçlarına göre dokümanları güncelleştirir.

22- Kuruma yönelik yapılan çalışma sonuçlarına göre hastane yönetimine tekliflerde bulunur.

 

·         Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

·         Komite rutin olarak 3 ayda bir toplanır.

·         Olağanüstü durumlarda sorumlunun daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

·         Toplantılarda; hasta güvenliği uygulamaları, güvenlik raporları (GRS), düşme bildirimleri, hasta ve çalışan görüş ve önerileri, eğitim talepleri vb. gibi hasta güvenliğini ilgilendiren konular tartışılarak karara bağlanır.

·         Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.