Eğitim Komitesi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

2

Mehmet KAYFECİ

ŞEF

İdari ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

Özgül ŞAHİN

HEMŞİRE

Kalite Yön. Direkt.

5

Sevilay MUTLU

HEMŞİRE

Eğitim/ENF. Hemşiresi

6

Kadir AKCAN

Pratisyen Hekim

Eğitim Komitesi Başkanı

7

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri

8

Meryem BULUT

Hemşire

Çocuk Ser. Sor. Hemş.

9

Ayşe SEZEK YILMAZ

Hemşire

Ameliyathane Sor.Hemş.

10

Mehmet KOCAMEN

Laboratuar Teknisyeni

Laboratuar

11

Şerife ARI

Paramedik

Acil Servis Sor. Hemş.

12

M.Muhsin ALTINOK

Psikolog

Hasta Hakları Sor.

13

Habibe KATAR

EBE

Kadın hast.doğ.ser.sor.

14

Ayşe ÖZ

Hemşire

Palyatif ser.Sor. Hemş.


Komitenin Görevleri:
       Hizmet kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlayıp düzenlemek.

  1. Komite sorumluları ve eğitim talebinde bulunmuş olan çalışanlar ,yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlatılmasından en az beş gün önce Eğitim hemşiresine vermek.
  2. Eğitim planı dahilindeki konular dışında personelin talepleri ve oluşan yeni eğitim ihtiyaçları doğrultusunda plan dışı eğitimleri yapmak ve kaydetmek.
  3.  Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almak, Eğitim süresi içinde, sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmek.
  4. Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamak.
  5. Eğitim süresince eğitim hemşiresi ile işbirliği yapmak.
  6. Bakanlığın veya diğer resmi ve özel kuruluşların mesleki geliştirmeye yönelik yaptığı eğitimler, seminerler, kongreler hakkında personeli bilgilendirmek ve ilgili personelin organizasyonlara katılımı konusunda plan yapmak ve destek olmak.
  7. Farklı konu ve sorunlarda halkı bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenlemek.