Bina Turları Ekibi
06 Şubat 2024

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari Ve Mali İşler Müd.

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

Özgül ŞAHİN

Hemşire

KYD

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

Ebe

İş Sağ. Güv./Risk Yön./Çalışan H.

Sevilay MUTLU

Hemşire

Eğitim/Enf Hemş.

Mustafa ACUN

Toplum Sağ. Tekn.

Tesis Güvenliği


SORUMLULUKLAR                                                                  

·         Tüm hastanenin gezilerek iş ve işleyişin kontrol edilmesi,

·         Hastanenin alt yapı güvenliğinin sağlanması,

·         Hastalara hizmet verilen alanların iletişime açık bir şekilde düzenlenmesinin sağlanması.

·         Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasının sağlanması,

·         Çevre düzenlemesinin sağlanması,

·         Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmasının sağlanması,

·         Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması,

·         Hastanemizdeki tüm alanlarının temizliğinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,

·         Yemekhane ile ilgili kontrollerin yapılması, aksaklıklar durumunda düzenlemelerin yapılmasının sağlanması,

·         Atık yönetimine yönelik düzenlemelerin yerinde takip edilmesi ve denetlenmesi,

·         Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi ve Çalışanların sağlığını etkileyecek riskleri gözlemleyerek yapılacak düzenlemelerde önerilerin yönetime sunulması,

·         Elektrik-havalandırma sistemlerinin, medikal gaz sistemlerinin, asansörlerin ve su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenlemelerin takibini ve kontrolünü yapmak,

·         Tüm Cihazların bakım ve kontrolünün düzenli aralıklarla yapıldığını kontrol etmek,

·         Bina turlarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

·         Tespit edilen eksikliklerle ilgili düzeltici ve önleyici faliyetlerin başlatılması ve takibinin yapılması

·         3 ayda bir bina turlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması, tesis güvenliği komitesinde mevcut durumun değerlendirilmesi