Evde Sağlık Hizmetleri

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

 • Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş, tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

 • Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlamaktır.
 •  

444 38 33 numaralı Evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezine yapılır.

 

Ulusal çağrı merkezi aracılığı ile Evde sağlık hizmetlerine başvuru yapmış olan hastalara 24 saat içinde ulaşılır. Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp almayacağına karar verir.

Evde sağlık hizmeti için kabul edilen hastalar, mevzuat tarafından belirlenen hakları korunacak şekilde, hasta hakları ve yükümlülükleri ve hizmet içeriği konusunda bilgilendirilir. Hastanın kendisi veya kendisi karar verme yetisine sahip değilse kanuni temsilcisi, sunulacak hizmetin varsa riskleri konusunda her türlü bilgiyi almaya ve değerlendirme yaptıktan sonra hizmeti kabul etmeme hakkına sahiptir.

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hasta kendi hekimi tarafından takip altında olmalıdır. Kendisini takip eden bir hekimi olmayan hastalar, sağlık kuruluşunun evde sağlık hizmeti sunan hekimleri tarafından ve gerekirse konsültan hekimler tarafından değerlendirilir.

 • Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren bakıma muhtaç bireyler,
 • Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı solunum sistemi hastaları,
 • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,
 • Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
 • Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
 • Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve devam eden tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
 • Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar,
 • Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında olup ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyanlar.

 • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi gerekliliğinin ortadan kalkması,

 • Hastaya özgü hazırlanan bakım planlarında belirlenen amaçlara ulaşılması,

 • Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,

 • Evde sağlık hizmeti için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin tam olarak sağlanamaması,

 • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, hastaneye yatırılma endikasyonunun ortaya çıkması,

 • Hastanın il dışında ikamet etmesi,

 • Hasta veya  temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesi.


Bize Ulaşın

-444 38 33 ( T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi )

-0324 234 3434 (Komuta)

-0324 234 8576 (Komuta)

-0530 227 82 39 (Bozyazı Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi)

Klinik Hakkında

08 Kasım 2023