Eczane Birimi
07 Kasım 2023

İlaç ve sarf malzemelerin  temini, uygun koşullarda depolanmasının sağlanması, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ilaç danışmanlığı, hastanedeki tüm ilaç yönetim basamağının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi birimimiz görev ve sorumluluklarındandır.  Eczacılarımız, ilaç yönetim komisyonu, akılcı ilaç komisyonu ve enfeksiyon kontrol komitesi gibi bir çok komisyon ve komitede görev almaktadır.