Evrak Kayıt Birimi
07 Kasım 2023

Evrak Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Hastanemize gelen ve giden evrakların, kontrolü, taranması, kayıt ve havale edilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  3. Hastanemize  gelen önemli ve gizli mesajların usulüne uygun olarak Makama arz edilmesini sağlamak.
  4. Hastanemize  gelen evrakların kayda alınması, havalesi ve ilgililere teslim edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.