Tesis Güvenliği Komitesi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji uzmanı

Başhekim

2

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari Ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

4

F.Birsen ÇALIŞKAN

Ebe

İş Sağ. Güv./Risk Yön./Çalışan H.

5

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hizmetleri

6

Özgül ŞAHİN

Hemşire

KYD

7

Mustafa ACUN

Sağlık Memuru

Tesis Güvenliği Sor.

8

Sevilay MUTLU

Hemşire

Eğitim/Enf Hemş.

9

Adem KOÇLUK

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Sor.


 • Komitenin Görevleri:
 • Enfeksiyon komitesi ile koordineli çalışarak, Tesisin atık yönetimine uygun düzenlenmesini sağlar
 •         Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar
 • Enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte, Tehlikeli maddeler ile ilgili (kimyasallar, radyoaktif malzeme ve atıklar, tıbbi ve bulaşıcı atıklar vs) gerekli düzenlemeleri yapar
 •   Görev alanına giren konularla ilgili iç denetim yapmalı, denetleme sonucuma göre düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.
 •   Tesis güvenliği komitesi, ilk toplantısında ekibin çalışma ilkelerini belirler.
 • Tesis güvenliği komitesi gerekli gördüğü araştırmaları yaparak, çalışma ortamında doğabilecek veya mevcut olan risk faktörlerini belirler.
 • Bina turları sonucunda gözlenen problemlerin giderilip, giderilmediğini denetler.
 • Merkezi su deposu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Merkez Yönetimi tarafından dışarıdan alınan hizmetlere yönelik bir denetim sistemi oluşturup takibini sağlar.
 • Hastanede hasta yönlendirme hizmetlerini sağlar.
 • Yangın önleme tüpleri ve yangın ekipmanlarının kontrolünü sağlar.
 •  Yangın talimatlarını oluşturup, gerekli yerlere asılmasını sağlar·
 • Bina turlarından elde edilen veriler komite üyeleri tarafından değerlendirilir.
 •   Hastane alt yapı güvenliğini sağlar
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlar.
 •    Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yürütür