Genel Cerrahi

Klinik Hakkında

Genel cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallarından birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmaların ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerine çalışmaktadırlar. Safra kanalları, karaciğer, dalak, ek, kalın ve ince bağırsak, rektum, mide gibi organlar üzerine detaylı tetkikler düzenlenmekte, hastalıklar teşhis edilerek tedavi sistematiği oluşturulmaktadır. Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik bölgeyi ve fıtık üzerine de çalışmaktadır.

Genel Cerrahide Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?


Genel cerrahi, girişimsel olmayan yöntemler ile yeterli sonuç alınamayan ve karın boşluğu yapıları ile tiroit, meme, lenf bezleri gibi bölgeleri ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenen bir branştır. Dolayısıyla birçok organ ve sistemi kapsayan genişlikte olup kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. 

07 Kasım 2023