Dilek Şikayet Öneri ve Anket Değerlendirme Ekibi
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

BÖLÜMÜ

GÖREVİ

1

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari ve Mali İşler Müd.

2

Hatice ŞENGEL

ATT

Sağlık Bakım Hiz. Müd.

3

Özgül ŞAHİN

Hemşire

Kalite Yön. Direktörü

4

Serpil ASLAN

Hemşire

Otelcilik Hiz.

5

M.Muhsin ALTINOK

Ebe

Hasta Hakları

 

EKİBİN GÖREV TANIMI

1.      Hasta ve yakınlarına ait görüş ve öneriler ile hasta hakları kapsamı dışında kalan şikayetler kalite direktörlüğü tarafından değerlendirilir.

2.      Hasta hakları kapsamına giren şikayetler hasta hakları uygulamalarından sorumlu birim tarafından, değerlendirilir.

3.      Hasta / hasta yakınları ve çalışanlar şikâyet ve öneri kutusu; herkesin kolaylıkla görebileceği bir yerde boş form ve kalem bulunacak şekilde bulundurulur.

4.      Kalite Yönetim Direktörü bu formları haftalık periyotlar halinde toplar ve kayıt altına alır. İlgili ayın sonunda yapılan toplantı ile bu şikayet ve öneriler değerlendirilir.

5.      Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınır.

6.      Web sayfasından yapılan şikâyet ve öneriler İdari ve Mali İşler Müdürünün mailine düşer. Alınan çıktı ile ilgili başhekim bilgilendirilerek ay sonunda yapılan toplantıda değerlendirilir ve gereken düzenleyici önleyici faaliyet başlatılır.

7.      Formda iletişim bilgisi verilmiş ise ilgili kişi bilgilendirilir.