KYB Görev Tanımı
06 Şubat 2024

Kaliteden Sorumlu Yönetici

®              SKS çalışmaların başarıya ulaşması için destek olmaktır.

Kalite Yönetim Direktörü

®         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

®         Kurumda SKS doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar hakkında üst yönetime bilgi vermek.

®         Sektördeki gelişmeleri izleyip, bu konuda öneriler geliştirmek ve üst yönetime sunmak.

®         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, gerçekleştirilmesi konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak

®         Öz değerlendirmeleri yönetmek,

®         İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

®         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,  

®         Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir,

®         SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

®         Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

®         SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

®         Sorumlular ile koordineli çalışmaktır.

®         Düzeltici/ Önleyici Faaliyet Taleplerini değerlendirmek. Uygun olanlara onay vermek.  Başlatılan DÖF’lerin izlenmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.

®         Yukarıda belirtilen görevler dışında Hastane Yöneticisinin kendisine vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

 

 Bölüm Kalite Sorumluları

®         Hizmetin verildiği bölümlerde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasından sorumludur. Bölüm kalite sorumluları; bölümleriyle ilgili SKS’yi uygulamak, 

®         Kalite direktörü ile koordineli çalışmak,

®         Bölümleri ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlanmak ve güncellenmesi sağlamak,

®         Bölümlerinde yürütülen DÖF’leri takip etmek,

®         Eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim birimine bildirmek, 

®         Bölüm hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, 

®         Bölüm hedeflerine ilişkin analizleri kalite yönetim birimine bildirmek gibi önemli görevleri yerine getirmektir.

Komiteler

®         Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında tanımlanan komiteler, SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek,

®         Komiteler faaliyetlerini Kalite Yönetim Direktörünün koordinasyonunda yürütmek ve birlikte bağımsız birer organ gibi çalışmak,

®         Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili plan hazırlamak ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek,

®         Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmak,

®         Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili belgeleri kalite yönetim birimine göndermektir.

Ekipler

®         Sağlık Tesisi yönetimi tarafından oluşturulan ekipler; Sağlık Tesisi büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliğini dikkate alarak, SKS ile ilgili çalışmalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlar.