Bilgi Güvenliği Ekibi
28 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

1

Mustafa Remzi BAHAR

Başhekim

2

Mehmet KAYFECİ

İdari Ve Mali İşler Müd.

3

Hatice ŞENGEL

Müdür Yardımcısı

4

Özgül ŞAHİN

Kalite Yönetim Direktörü

5

Ramazan GÜL

Bilgi İşlem Sor.

6

İsa SELÇİK

Bilgiİşlem

 

 

Ekibin sorumlulukları                                                            

1.      Bilgigüvenliğiileilgilimevcutdurumutespitetmek,

2.      Bilgigüvenliğiiçinolasıriskleribelirlemek,

3.      Tanımlıkullanıcılariçinyapılanyetkideğişiklikleriniizlemek,

4.      Bilgigüvenliğikonusundaçalışanlaraeğitimverilmesinisağlamak,

5.      Gerektiğindedüzelticiönleyicifaaliyetbaşlatmak,

6.      Toplantıaralıklarınıbelirleyerektoplantılarınıbelirliaralıklarlayapmakvekayıt altına almakla sorumludurlar.