Değerlerimiz
14 Haziran 2022

Değerlerimiz
*
Hasta ve çalışanların görüş ve önerilerine önem verirken güven duyulan bir sağlık kuruluşu olmak
*Tıp hizmetlerinde bilgi ve yenilik temelli gelişmeleri takip etmeli ve bu gelişmeler ışığında hizmet sunmak
*Görev bilinci içerisinde sorumluluklarımızın farkında olmak; tıbbi etik ve insani değerlere saygılı olmak
*Başarılı olmanın temelinin çalışanların motivasyonundan geçtiğine inanmak.
*Ben değil biz bilinci ile hareket etmek
*Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğuna inanmak ve hastanemize gelen hastalar arasında ayrım yapmamak