İlaç Yönetim Ekibi
06 Şubat 2024

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

Mustafa Remzi BAHAR

Üroloji Uzmanı

BAŞHEKİM

Aziz ALTINÖZ ( Ekip Sor.)

Eczacı

Eczane

Hatice ŞENGEL

ATT

Müdür Yardımcısı

Özgül ŞAHİN

Hemşire

KYD

Mehmet KAYFECİ

Şef

İdari ve Mali İşler Müd.

Ünal KARATAŞ

Anestezi Uzm.

Acil Servis Sor. Hek.

Ayşe ASLAN

Hemşire

Sarf depo sor.

Sevilay MUTLU

Hemşire

Enf. Hemş.


Ekibin Görevleri:

1. Hastanemiz için akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek.

2. İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

3. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane içindeki mevcut durumu değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak.

4. Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması.

5. Kurumda konu ile ilgili farkındalık oluşturmak ve konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

6. Hekim ve personele bu konuda eğitim planlamak ve uygulamak.

7. Ayaktan ve yatan hastalara konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.

8. Düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir ya da ihtiyaca göre daha sık toplanmak. Akılcı ilaç uygulamaları çalışmalarını 3 ayda bir İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.