Yataklı Servisler
07 Kasım 2023

  • Aile Hekimliği Servisi
  • İç Hastalıkları (Dahiliye) Servisi
  • Üroloji Servisi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
  • Palyatif Bakım
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi