KYB Bölüm Kalite Sorumluları
06 Şubat 2024

SIRA NO

AD SOYAD

GÖREVİ

BÖLÜMÜ

1

 

Kurumsal Yapı-Kurumsal Verimlilik-Hizmete Erişim-Dış Kaynak Kullanımı-Sosyal Sorumluluk

Mehmet KAYFECİ

Şef

2

 

Kalite Yönetimi-Doküman Yönetimi-İstenmeyen Olay Bildirimi-Sağlıklı Çalışma Yaşamı-Göstergelerin İzlenmesi

Özgül ŞAHİN

KYD

3

 

Risk Yönetimi

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

Ebe

4

 

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Mehmet OĞUZ

Tıbbi Sekreter

5

 

Eğitim Yönetimi

Sevilay MUTLU

Hemşire

6

 

Hasta Deneyimi

M. Muhsin ALTINOK

Psikolog

7

 

Yaşam Sonu Hizmetler

Abdil GEDİK

Temizlik Per.

8

 

Hasta Bakımı-Palyatif Dahiliye Servisi

Ayşe ÖZ

Hemşire

9

 

Hasta Bakımı-Çocuk Servisi-üroloji

Meryem BULUT

Hemşire

10

 

İlaç Yönetimi

Aziz ALTINÖZ

Eczacı

11

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sevilay MUTLU

Hemşire
12

 

Sterilizasyon Hizmetleri- Ameliyathane

Ayşe SEZEK YILMAZ

Hemşire
13

 

Transfüzyon Hizmetleri

Mahmut GÜR

Laboratuvar Tek.
14

 

Radyasyon Güvenliği

Ahmet DENİZ

Röntgen Tek.
15

 

Acil Servis

Şerife ARI

Att
16

 

Biyokimya Laboratuvarı

Mehmet KOCAMEN

Laboratuvar Tek.
17

 

Doğum Hizmetleri-Hasta Bakımı

Habibe KATAR

Ebe
18

 

Evde Sağlık Hizmetleri

Meryem YANIK

Hemşire
19

 

Tesis Yönetimi-Cihaz Yönetimi

Mustafa ACUN

Sağlık Memuru
20

 

Otelcilik Hizmetleri- Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri-Temizlik Hizmetleri

Serpil ASLAN

Hemşire
21

 

Bilgi Yönetim Sistemi

Ramazan GÜL

Sürekli İşçi
22

 

Malzeme Yönetimi

Ayşe ASLAN

Hemşire
23

 

Atık Yönetimi

Hazım AKBAŞ

Sağlık Memuru
24

 

Dezenfeksiyon Hizmetleri

Fatma Birsen ÇALIŞKAN

Ebe

25

Anestezi Hizmetleri

Mehmet Ali BALLI

Anestezi Tek.